VỀ EDUDEAL

Edudeal.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và là website khuyến mại trực tuyến (được gọi tắt là “Sàn thương mại điện tử Edudeal.vn”) cho phép tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.

Edudeal.vn được xây dựng nhằm đem lại cho khách hàng một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng qua đó khách hàng có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến về các sản phẩm, dịch vụ số, dịch vụ trực tuyến.

Sứ mệnh Edudeal.vn hướng tới là trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua với các sản phẩm, dịch vụ số.

I. ĐỊNH NGHĨA

“Edudeal.vn” hoặc “Sàn thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Edudeal.vn” là sàn giao dịch thương mại điện tử và cũng là website khuyến mại trực tuyến có tên website và địa chỉ miền là Edudeal.vn do Công ty TNHH EHUB sở hữu và vận hành.

“Edudeal” là sản phẩm của CÔNG TY TNHH EHUB được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315966816 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Nhà Bán Hàng” hoặc “Người bán” là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Edudeal đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT Edudeal.vn và các bên liên quan cung cấp. Thông qua Edudeal.vn các “Nhà Bán Hàng” hoặc “Vendor” tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán và thực hiện hoạt động khác nhằm mua bán hàng hóa, dịch vụ đến Khách hàng.

“Khách hàng” hoặc “Người mua” là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn

“Sản phẩm” là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán hàng cung cấp thông qua Sàn TMĐT Edudeal.vn.

“Thành viên” là các Khách hàng, Nhà Bán Hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Edudeal.vn.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

2.1. Sàn thương mại điện tử Edudeal.vn được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến do CÔNG TY TNHH EHUB sở hữu và vận hành. Thành viên trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn là các Nhà Bán Hàng và Khách Hàng mua hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Edudeal.vn.

2.2. Nhà Bán Hàng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Edudeal đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà Bán Hàng trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn nhằm tạo lập gian hàng giới thiệu, mua bán sản phẩm hoặc cung cấp voucher/phiếu khuyến mại trên Sàn TMĐT Edudeal.vn. Thông tin các Nhà Bán Hàng trên Edudeal.vn phải minh bạch, đầy đủ và chính xác.

2.3.  Các Nhà Bán Hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật

2.4. Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua Sàn TMĐT Edudeal.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2.5. Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Edudeal.vn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.6. Nhà Bán Hàng khi tham gia vào Sàn TMĐT Edudeal.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của sàn thương mại điện tử Edudeal.vn và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.

2.7. Quy chế này và các giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam