PEN C VĂN CHUYÊN ĐỀ 3: VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

PEN C VĂN CHUYÊN ĐỀ 3: VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

500.000 50.000

PEN C VĂN CHUYÊN ĐỀ 3: VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

500.000 50.000

Danh mục:

Nội dung

CHUYÊN ĐỀ 03 VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Bài 01 Tuyên ngôn Độc lập (Phần1)

Bài 02 Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)

Bài 03 Tây Tiến (Phần 1)

Bài 04 Tây Tiến (Phần 2)

Bài 05 Tây Tiến (Phần 3)

Bài 06 Tây Tiến (Phần 4)

Bài 07 Việt Bắc (Phần 1)

Bài 08 Việt Bắc (Phần 2)

Bài 09 Việt Bắc (Phần 3)

Bài 10 Việt Bắc (Phần 4)

Bài 11 Phân tích đoạn cuối bài thơ Việt Bắc

Bài 12 Tiếng hát con tàu (Phần 1) (Bài học thêm)

Bài 13 Tiếng hát con tàu (Phần 2) (Bài học thêm)

Bài 14 Tiếng hát con tàu (Phần 3) (Bài học thêm)

Bài 15 Đất Nước (Phần 1)

Bài 16 Đất Nước (Phần 2)

Bài 17 Đất Nước (Phần 3)

Bài 18 Đất Nước (Phần 4)

Bài 19 Phân tích bốn khổ đầu bài thơ Sóng

Bài 20 Phân tích năm khổ cuối bài thơ Sóng

Bài 21 Đàn ghi ta của Lorca (Phần 1)

Bài 22 Đàn ghi ta của Lorca (Phần 2)

Bài 23 Đàn ghi ta của Lorca (Phần 3)

Bài 24 Người lái đò sông Đà (Phần 1)

Bài 25 Người lái đò sông Đà (Phần 2)

Bài 26 Người lái đò sông Đà (Phần 3)

Bài 27 Vợ chồng A Phủ (Phần 1)

Bài 28 Vợ chồng A Phủ (Phần 2)

Bài 29 Vợ chồng A Phủ (Phần 3)

Bài 30 Vợ chồng A Phủ (Phần 4)

Bài 31 Vợ nhặt (Phần 1)

Bài 32 Vợ nhặt (Phần 2)

Bài 33 Vợ nhặt (Phần 3

Bài 34 Vợ nhặt (Phần 4)

Bài 35 Những đứa con trong gia đình (Phần 1)

Bài 36 Những đứa con trong gia đình (Phần 2)

Bài 37 Rừng xà nu (Phần 1)

Bài 38 Rừng xà nu (Phần 2)

Bài 39 Rừng xà nu (Phần 3)

Bài 40 Rừng xà nu (Phần 4)

Bài 41 Ai đã đặt tên cho dòng sông (Phần 1)

Bài 42 Ai đã đặt tên cho dòng sông (Phần 2)

Bài 43 Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1)

Bài 44 Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2)

Bài 45 Một người Hà Nội (Bài học thêm)

Bài 46 Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “PEN C VĂN CHUYÊN ĐỀ 3: VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945”

Thông tin nhà bán hàng

  • Tên gian hàng: Course Online
  • Nhà bán hàng: Course Online
  • Chưa có đánh giá nào!