PEN C VĂN CHUYÊN ĐỀ 2: VĂN HỌC VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

PEN C VĂN CHUYÊN ĐỀ 2: VĂN HỌC VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

500.000 50.000

PEN C VĂN CHUYÊN ĐỀ 2: VĂN HỌC VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

500.000 50.000

Danh mục:

Nội dung

Chuyên đề 02 Văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945

Bài 01. Hai đứa trẻ (Phần 1)

Bài 02. Hai đứa trẻ (Phần 2)

Bài 03. Chữ người tử tù (Phần 1)

Bài 04. Chữ người tử tù (Phần2) – Nhân vật Huấn Cao

Bài 05. Chữ người tử tù (Phần 3)

Bài 06. Hạnh phúc của một tang gia (Phần 1)

Bài 07. Hạnh phúc của một tang gia (Phần 2)

Bài 08. Chí Phèo (Phần 1)

Bài 09. Chí Phèo (Phần 2)

Bài 10. Đời thừa (Phần 1)

Bài 11 Đời thừa (Phần 2)

Bài 12 Vội vàng (Phần 1)

Bài 13 Vội vàng (Phần 2)

Bài 14 Vội vàng (Phần 3)

Bài 15 Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 1)

Bài 16 Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 2)

Bài 17 Tràng giang (Phần 1)

Bài 18 Tràng giang (Phần 2)

Bài 19 Tương tư (Phần 1) (Học thêm)

Bài 20 Tương tư (Phần 2) (Học thêm)

Bài 21 Chiều tối (Phần 1)

Bài 22 Chiều tối (Phần 2)

Bài 23 Lai Tân (Bài học thêm)

Bài 24 Từ ấy

Bài 25 Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 1)

Bài 26 Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 2)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “PEN C VĂN CHUYÊN ĐỀ 2: VĂN HỌC VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945”

Thông tin nhà bán hàng

  • Tên gian hàng: Course Online
  • Nhà bán hàng: Course Online
  • Chưa có đánh giá nào!