NỀN TẢNG HÓA HỌC - CHUYÊN ĐỀ 3: NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ

NỀN TẢNG HÓA HỌC – CHUYÊN ĐỀ 3: NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ

500.000 50.000

NỀN TẢNG HÓA HỌC – CHUYÊN ĐỀ 3: NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ

500.000 50.000

Danh mục:

Nội dung

Chuyên đề 3. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 1.1 Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 1.2 Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 2.1. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 2.2. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 3. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Bài 4. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp bảo toàn khối lượng

Bài 5.1. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp trung bình (phần 1)

Bài 5.2. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp trung bình (phần 2)

Bài 6.1. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần

Bài 6.1. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 1)

Bài 6.2. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần

Bài 6.2. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 2)

Bài 7.1. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 1)

Bài 7.2. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 2)

Bài 8. Phương pháp tính nhanh số đồng phân

Bài 9.1 Một số nguyên tắc để gọi tên hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 9.2 Một số nguyên tắc để gọi tên hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 10. Luyện tập chung

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “NỀN TẢNG HÓA HỌC – CHUYÊN ĐỀ 3: NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ”

Thông tin nhà bán hàng

  • Tên gian hàng: Course Online
  • Nhà bán hàng: Course Online
  • Chưa có đánh giá nào!