NỀN TẢNG HÓA HỌC - CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA HÓA HỌC VÔ CƠ

NỀN TẢNG HÓA HỌC – CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA HÓA HỌC VÔ CƠ

500.000 50.000

NỀN TẢNG HÓA HỌC – CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA HÓA HỌC VÔ CƠ

500.000 50.000

Danh mục:

Nội dung

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 1.1. Cấu tạo nguyên tử (Phần 1)

Bài 1.2. Cấu tạo nguyên tử (Phần 2)

Bài 2. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Bài 3.1. Liên kết Hóa học (Phần 1)

Bài 3.2. Liên kết Hóa học (Phần 2)

Bài 4. Luyện tập chung

Bài 5.1. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 1)

Bài 5.2. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 2)

Bài 5.3. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 3)

Bài 06. Sự điện li

Bài 07. Axit và bazơ

Bài 8.1. Muối và các tính chất của muối (Phần 1)

Bài 8.2. Muối và các tính chất của muối (Phần 2)

Bài 9. pH dung dịch

Bài 10. Phản ứng của các chất trong dung dịch

Bài 11. Luyện tập chung

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “NỀN TẢNG HÓA HỌC – CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CỦA HÓA HỌC VÔ CƠ”

Thông tin nhà bán hàng

  • Tên gian hàng: Course Online
  • Nhà bán hàng: Course Online
  • Chưa có đánh giá nào!