CHUYÊN ĐỀ 04. TÍCH PHÂN-PEN C

CHUYÊN ĐỀ 04. TÍCH PHÂN-PEN C

500.000 50.000

CHUYÊN ĐỀ 04. TÍCH PHÂN-PEN C

500.000 50.000

Danh mục:

Nội dung

Chuyên đề 4: Tích phân

Bài 01. Lý thuyết chung tính tích phân

Bài 02. Các kỹ năng cơ bản tính tích phân (Phần 1)

Bài 03. Các kĩ năng cơ bản tính tích phân (Phần 2)

Bài 04. Các kỹ năng cơ bản tính tích phân (Phần 3)

Bài 05. Các kỹ năng cơ bản tính tích phân (Phần 4)

Bài 06. Các kỹ năng cơ bản tính tích phân (Phần 5)

Bài 07. Các phương pháp tính tích phân (Phần 1)

Bài 08. Các phương pháp tính tích phân (Phần 2)

Bài 09. Các phương pháp tính tích phân (Phần 3)

Bài 10. Các phương pháp tính tích phân (Phần 4)

Bài 11. Các phương pháp tính tích phân (Phần 5)

Bài 12. Các phương pháp tính tích phân (Phần 6)

Bài 13. Các phương pháp tính tích phân (Phần 7)

Bài 14. Tích phân có dấu giá trị tuyệt đối

Bài 15. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng (Phần 1)

Bài 16. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng (Phần 2)

Bài 17. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng (Phần 3)

Bài 18. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng (Phần 4)

Bài 19. Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay(Phần 1)

Bài 20. Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay(Phần 2)

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CHUYÊN ĐỀ 04. TÍCH PHÂN-PEN C”

Thông tin nhà bán hàng

  • Tên gian hàng: Course Online
  • Nhà bán hàng: Course Online
  • Chưa có đánh giá nào!