CHUYÊN ĐỀ 03. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT-PEN C

CHUYÊN ĐỀ 03. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT-PEN C

500.000 50.000

CHUYÊN ĐỀ 03. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT-PEN C

500.000 50.000

Danh mục:

Nội dung

Chuyên đề 3: phương trình, bất phương trình và hàm số logarit

Bài 1: Phương trình, bất phương trình và mũ logarit

Bài 2: Giải phương trình mũ bằng phương pháp thừa số chung

Bài 3: Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ (phần 1)

Bài 4: Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ (phần 2)

Bài 5: Giải phương trình bằng phương pháp logarit hóa và tính đơn điệu của hàm số

Bài 6: Phương trính logarit cơ bản

Bài 7: các dạng toán cơ bản giải phương trình logarit ( phần 1)

Bài 8: các dạng toán cơ bản giải phương trình logarit ( phần 2)

Bài 9: các dạng toán cơ bản giải phương trình logarit ( phần 3)

Bài 10: các dạng toán cơ bản giải phương trình logarit ( phần 4)

Bài 11: Bất phương trình mũ và logarit (phần 1)

Bài 12: Bất phương trình mũ và logarit (phần 2)

Bài 13: Giải BPT mũ và logarit bằng biến đổi thông thường

Bài 14: Giải BPT mũ và logarit  bằng cách đặt ẩn phụ (phần 1)

Bài 15: Giải BPT mũ và logarit  bằng cách đặt ẩn phụ (phần 2)

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CHUYÊN ĐỀ 03. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT-PEN C”

Thông tin nhà bán hàng

  • Tên gian hàng: Course Online
  • Nhà bán hàng: Course Online
  • Chưa có đánh giá nào!