CHUYÊN ĐỀ 01.HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-PEN-C

CHUYÊN ĐỀ 01.HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-PEN-C

500.000 50.000

CHUYÊN ĐỀ 01.HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-PEN-C

500.000 50.000

Danh mục:

Nội dung

Chuyên đề 1: Hình học không gian

Bài 1: Các kỹ thuật về minh chứng quan hệ vuông góc (phần 1)

Bài 2: Các kỹ thuật về minh chứng quan hệ vuông góc (phần 2)

Bài 3: Các kỹ thuật về minh chứng quan hệ vuông góc (phần 3)

Bài 4: Các bài toán về góc (phần 1)

Bài 5: Các bài toán về góc (phần 2)

Bài 6: Các bài toán về góc (phần 3)

Bài 7: Các vấn đề về khoảng cách (phần 1)

Bài 8: Các vấn đề về khoảng cách (phần 2)

Bài 9: Các vấn đề về khoảng cách (phần 3)

Bài 10: Các vấn đề về khoảng cách (phần 4)

Bài 11: Các vấn đề về khoảng cách (phần 5)

Bài 12: Các vấn đề về khoảng cách (phần 6)

Bài 13: Các vấn đề về khoảng cách (phần 7)

Bài 14: Các vấn đề về khoảng cách (phần 8)

Bài 15: Các vấn đề về khoảng cách (phần 9)

Bài 16: Thể tích khối chóp (phần 1)

Bài 17: Thể tích khối chóp (phần 2)

Bài 18: Thể tích khối chóp (phần 3)

Bài 19: Thể tích khối chóp (phần 4)

Bài 20: Thể tích khối chóp (phần 5)

Bài 21: Thể tích khối chóp (phần 6)

Bài 22: Thể tích khối chóp (phần 8)

Bài 23: Thể tích khối lăng trụ (phần 1)

Bài 24: Thể tích khối lăng trụ (phần 2)

Bài 25: Mặt cầu nghiêng (phần 1)

Bài 26: Mặt cầu nghiêng (phần 2)

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CHUYÊN ĐỀ 01.HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-PEN-C”

Thông tin nhà bán hàng

  • Tên gian hàng: Course Online
  • Nhà bán hàng: Course Online
  • Chưa có đánh giá nào!