QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. ĐỊNH NGHĨA

“Edudeal.vn” hoặc “Sàn thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Edudeal.vn” là sàn giao dịch thương mại điện tử và cũng là website khuyến mại trực tuyến có tên website và địa chỉ miền là Edudeal.vn do Công ty TNHH EHUB sở hữu và vận hành.

Edudeal” là CÔNG TY TNHH EHUB được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315966816 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Nhà Bán Hàng” hoặc “Người bán” là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Edudeal đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT Edudeal.vn và các bên liên quan cung cấp. Thông qua Edudeal.vn các “Nhà Bán Hàng” hoặc “Vendor” tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán và thực hiện hoạt động khác nhằm mua bán sản phẩm, dịch vụ đến Khách hàng.

“Khách hàng” hoặc “Người mua” là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn

“Sản phẩm” là sản phẩm số, dịch vụ được Nhà Bán hàng cung cấp thông qua Sàn TMĐT Edudeal.vn.

“Thành viên” là các Khách hàng, Nhà Bán Hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Edudeal.vn.

2. NGUYÊN TẮC CHUNG

2.1. Sàn thương mại điện tử Edudeal.vn được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến do CÔNG TY TNHH EHUB sở hữu và vận hành. Thành viên trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn là các Nhà Bán Hàng và Khách Hàng mua hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Edudeal.vn.

2.2. Nhà Bán Hàng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Edudeal đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà Bán Hàng trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn nhằm tạo lập gian hàng giới thiệu, mua bán sản phẩm số hoặc cung cấp voucher/phiếu khuyến mại trên Sàn TMĐT Edudeal.vn. Thông tin các Nhà Bán Hàng trên Edudeal.vn phải minh bạch, đầy đủ và chính xác.

2.3. Các Nhà Bán Hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật

2.4. Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua Sàn TMĐT Edudeal.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2.5. Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Edudeal.vn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.6. Nhà Bán Hàng khi tham gia vào Sàn TMĐT Edudeal.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của sàn thương mại điện tử Edudeal.vn và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.

2.7. Quy chế này và các giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam

3. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  • Quy trình dành cho Khách hàng

 Bước 1: Khách hàng mua đăng nhập/đăng ký tài khoản

Bước 2: Khách hàng vào danh mục sản phẩm lựa chọn, kiểm tra thông tin sản phẩm, các điều kiện liên quan đến sản phẩm. Chọn “Thêm vào giỏ hàng” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 3: Khách hàng vào “Giỏ hàng” để “Mua ngay”. Khách hàng cập nhật thông tin mua hàng. Chọn phương thức thanh toán.

Bước 4: Xác nhận “Đặt mua” hoàn tất đơn hàng.

Bước 5: Chờ nhận hàng từ bộ phận giao nhận của Edudeal

Trong trường hợp mua Voucher điện tử, mã voucher sẽ được gửi qua điện thoại hoặc email của người mua.

  • Quy trình dành cho Vendor/Nhà bán hàng

Để trở thành Nhà Bán Hàng/Vendor cung cấp sản phẩm trên Sàn TMĐT Edudeal.vn, Nhà Bán Hàng cần đăng ký thông tin để gửi yêu cầu tạo gian hàng cho Edudeal.vn.

Bước 1: Nhà Bán Hàng Chọn tham gia “Bán hàng cùng Edudeal” – “Đăng ký”

Bước 2: Nhà Bán Hàng tìm hiểu các chính sách và quản lý của hệ thống.

Bước 3: Nhà Bán Hàng đi đến “settings” để cài đặt gian hàng theo hướng dẫn.

Bước 4: Cập nhật thiết lập và gửi Edudeal.vn

Bước 5: Edudeal.vn tiếp nhận đăng ký, kiểm tra và xác thực thông tin, tính pháp lý của hồ sơ được Nhà Bán hàng cung cấp và liên hệ với Nhà Bán Hàng để yêu cầu thêm thông tin, đàm phán, ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ Sàn TMĐT. Trong trường hợp sau khi Edudeal kiểm tra, xác thực thông tin và hai bên ký kết hợp đồng, Nhà Bán Hàng được Edudeal.vn tạo gian hàng và Nhà Bán Hàng có thể thực hiện đăng tin, mua bán sản phẩm đã đăng trên Edudeal.vn.

4. QUY TRÌNH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI/ HOÀN TIỀN

Edudeal luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử www.Edudeal.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Edudeal đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Edudeal.vn.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu khiếu nại về hàng hóa, dịch vu của Nhà Bán Hàng mua trên sàn thương mại điện tử Edudeal.vn thực hiện qua website: edudeal.vn (thời gian: trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua sản phẩm số/dịch vụ số)

Bước 2: Edudeal tiếp nhận các khiếu nại và liên hệ với Vendor để đối chứng (Thời gian: 2 ngày). Nếu:

  • Vendor đồng ý hoàn tiền thì Edudeal sẽ hoàn tiền hoặc voucher mua sản phẩm tại edudeal.vn lại cho khách hàng theo quy định của sàn.
  • Vendor không đồng ý hoàn tiền thì Edudeal sẽ là đơn vị trung gian và đưa ra quyết định cuối cùng, mức chi phí hoàn trả phụ thuộc vào quy định của Sàn và quyết định của Edudeal.
  • Hoàn tiền cho khách hàng (Trong vòng 7 ngày kể từ khi đối chứng với Vendor thành công):

– Nếu Vendor cung cấp sản phẩm không như mô tả 100%, hoặc lỗi file không tải được: Hoàn tiền mặt 100% hoặc Voucher mua sản phẩm có giá trị tương đương như sản phẩm lúc đầu mà khách hàng đã mua.

– Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền trong trường hợp có lỗi phát sinh khác: mức hoàn tiền từ 50% – 80% tùy vào quyết định của Edudeal và mức độ lỗi phát sinh hoặc Voucher cho giá trị tương ứng 50% – 80% giá trị sản phẩm lúc đầu.

Cách thức hoàn tiền:

– Chuyển khoản ngân hàng;

– Ví momo.

Thời gian: Tùy thuộc vào thời gian làm việc của ngân hàng ( 7-14 ngày làm việc)