1. Đăng nhập tài khoản 

Đường link đăng nhập: https://edudeal.vn/my-account/

2. Chọn sản phẩm/thêm sản phẩm vào giỏ hàng 

  • Thêm vào giỏ hàng để tiếp tục tìm kiếm sản phẩm để mua. 
  • Mua ngay nếu bạn đã chọn đúng sản phẩm mình cần. 

3. Thanh toán: 

(Điền thông tin thanh toán !!! Điền đúng email để mở sản phẩm)

Họ và tên 

Số điện thoại 

Email( chú ý email phải là email tài khoản bạn đăng ký) 

3.1 Momo:

Chọn thanh toán Momo và xác nhận thanh toán:

Mở app Momo và quét mã:

 

3.2 VNPay( Đang cập nhật)

Chọn thanh toán VNPay và xác nhận thanh toán 

Mở app Internet Banking và quét mã thanh toán

 

4. Bấm học ngay/tải về 

4.1 Yêu cầu email đã mua hàng khi nãy đã điền thông tin

 

4.2 Click vào học ngay/ tải về lần 2 để xem sản phẩm